Fortuna mutatóujja 2. fejezet 2.

2018.01.20 08:25

Nándor úgy belemerült a gondolataiba, hogy észre se vette, egyedül van a kórteremben. Rádőlt az ágyra, és elaludt. Arra ébredt, hogy valaki belépett az ajtón. Megdörzsölte a szemét és egy mentő ruhás férfi köszönt rá:

- Szia, főnök! – hallottam, hogy itt bent vagy, erre jártam, gondoltam, nem baj, hogy meglátogatlak!

- Már hogy lenne baj! Szevasz, Gergő! – üdvözölte volt kollégáját, aki időközben „átlépett” a mentőkhöz.

- Mi van veled? – érdeklődött a látogató.

- Semmi különös, csak ledobta a berendezés a láncot – tréfálkozott Nándor.

- Az a lényeg, hogy a fogaskerekeknek ne legyen bajuk, a láncon még lehet szorítani! – nevetett Gergő.

- Szorítottak is rajta, és meg is olajozták, most megint elgurul egy darabig a bicikli – poénkodott az öreg.

A volt kolléga odaült az ágya melletti székre, és máris a múlt került terítékre, átadták magukat a kellemes emlékezésnek. Alighogy elhangzott az „emlékszel” szó kérdőjellel a végén, máris peregni kezdett az emlékezés filmje. Egyik kellemes kocka jött a másik után a közös múltról szóló filmben, és egy sok évvel előbbi nap eseményei világították be a „vásznat”. Mi is történt ezen a bizonyos nyári napon? Gergő és Nándi felváltva, nemegyszer egymás szavába vágva próbálták feleleveníteni. Az időközben visszaérkező Péter, miután Gergővel üdvözölték egymást, érdeklődve hallgatta végig a sztorit.

 

„Úgy húsz évvel korábban egy nyári reggelen a Gergő vezette szolgálati kocsival a megyeszékhelyre indultak. Velük utazott a gépíró kislány és Nándi felesége, Vali is. A két hölgyet kitették az egyik áruház parkolójában, a férfiak pedig folytatni akarták útjukat a főkapitányságra. A parkolóban azonban akadt egy kis bonyodalom. Gergő korábban elindult az autóval, mint kellett volna, és a jobb hátsó kerék átment Vali lábfején. Amikor észrevette, azonnal megállt, de megnyugodott, mert Vali állította, hogy nem sérült meg a lába. Hazafelé sem panaszkodott, mondván, hogy a murvás parkolóban a puha talajrétegbe belesüppedt a cipője, és ez mentette meg a nagyobb bajtól.

Gergőt nem hagyta nyugodni a dolog, és a hazaérkezésüket követően, valamikor estefelé meglátogatta a főnöke feleségét, hogy meggyőződjön róla, valóban nem okozott sérülést. Amikor megérkezett hozzájuk, Vali lába be volt tekerve fáslival, mert érzett egy enyhe fájdalmat,  és vizes borogatással akarta elejét venni a bedagadásának.

Gergő az ijedtségtől majdnem rosszul lett:

- Ettől tartottam! Eltörött a nejed lába? – kérdezte Nándit, de választ se várva folytatta- sérülést okoztam! Súlyos sérülést okoztam! És ez még nem minden, ráadásul a főnököm feleségének a lábát törtem el. Becsuknak, leszerelnek! Ezzel belenyúlt zsebébe és átadott a sántikáló asszonynak egy félig megolvadt Milka csokit. Hiába próbálták megnyugtatni, elrohant.

A java még hátra volt. Másnap a kollégák a pihenőhelyiségben lévő nagy asztalt körül ülve  szomorú arccal, együtt érző tekintettel fogadták Gergőt. Először rájuk nézett, majd az asztal szélén álló két nagyobb kartondobozra, ami mondani sem kell, hogy pontosan az ő székével szemben csúfította el az asztalt.

- Ezek mik? – mutatott a pakkokra – csak nem az én cuccaim?

- De, igen Gergő! Ezek a te cuccaid.

- Kirúgtak? – tört fel belőle a kérdés, de senki sem felelt neki, ezért megismételt:  - Mit tudtok fiúk? Ki vagyok rúgva?

- Miért? Csináltál valamit?

- Hogy csináltam-e? Nagyon nagy marhaságot csináltam. Eltörtem a főnök feleségének a lábát.

- Mit csináltál? – kérdezték tőle szinte kórusban.

- Jól hallottátok, eltörtem Nándi feleségének a lábát.

- És a főnök nem vert össze érte? – érdeklődött Zoli, a tréfamester.

- Ezt a részét - lehet, hogy csak egyelőre - talán megúsztam!

- Mit csináltál? Ggarázdálkodtál? – folytatta Zoli a faggatást.

- Á, dehogy! Autóval mentem rá a lábára.

- Mikor történt? Nem is hallottuk!

- Tegnap délelőtt. Hogy-hogy nem hallottátok? Akkor abban a két dobozban miért vannak összepakolva a ruháim?

- Milyen ruháid? – nézett Zoli értetlenül kollégájára.

- Mi van azokban a dobozokban? Azt mondtátok, hogy az én cuccaim vannak bennük!

- Igen, a te cuccaid – kapcsolódott a beszélgetésbe Pisti az öregebb kolléga – mert neked kell elvinni ma délelőtt Pestre, az egyenruházati boltba. Rossz méretű ingeket küldtek, ki kell cserélni őket.

- Ezért ültök itt ilyen szomorú arccal? Már a frászt hoztátok rám! – sóhajtott fel a megszeppent kolléga. - Még egy kérdésem azért van. Ugye a főnök és a felesége ma nem jönnek velem?”

 

Péter egy ideig hallgatta a volt járőr és parancsnoka beszélgetését, elmosolyodott és megjegyezte:

- Ami igaz, az igaz, nálatok, a ti alosztályotokon volt mindig is a legjobb a hangulat. Ha kellett, tudtatok dolgozni is, de ment a tréfa is. Jó lenne, ha visszatekerhetném az idő kerekét! Hibáztam barátom, nagyot hibáztam. Lehet, hogy a Jó Isten ezért büntet a betegségemmel is. De megérdemlem, mert önző voltam, eleget akartam tenni a feletteseim elvárásainak, ugyanakkor hiú is voltam, és arra törekedtem, hogy magasabb beosztásom legyen.

Gergőnek mennie kellett, és a két öreg újból kettesben maradt. Az eddig csendben kísértő múlt árnyai egyre élesebb kontúrokkal jelentek meg a kórteremben. Egyre sűrűbbé vált a levegő, és egyre jobban marta a szemet és a torkot. Péter könnyeit az ablak felé fordulással leplezte, de a szipogását nem tudta sokáig titkolni. Feltört belőle a zokogás.

- Semmi baj főnök – próbálta nyugtatni Nándor –, spongyát rá!

- Nagyon kegyetlen voltam veled, Nándi!

- Nem voltál te kegyetlen! Mi katonák voltunk, ilyen helyeken pedig keményebb élet folyik, mint máshol – vigasztalta volt főnökét az egykori beosztott. - Tudod mit? Sakkozzunk egyet, ha van kedved!

- Oké - egyezett bele Péter, és pillanatokon belül a sakkfigurák koppanását lehetett hallani. A matt azonban elmaradt, mert a két fáradt öregember hamarosan elaludt.

Nándi ezen az éjszakán álmodott először, amióta bekerült a kórházba; kis unokáival játszott házuk udvarán, majd a folyosóról beszűrődő zajok felébresztették. Sokáig csak forgolódott, és bárhogy is próbálta, nem tudott visszaaludni. A másik ágy felől nyöszörgést hallott és szabályos vacogást. Olyant, mint amikor fázik valaki. A szobában elfogadható volt a hőmérséklet, ennek ellenére Péter szemmel láthatóan didergett. Nándi felkelt, odament a reszkető emberhez, és óvatosan ráterítette a félredobott paplant. Kicsit még várt, és amikor meggyőződött róla, hogy már nem fázik a kis öreg, visszafeküdt az ágyába.

Egyre-másra bukkantak elő emlékei a régmúltból, és hiába próbálkozott, nem tudott tőlük megszabadulni. Álom nem jött a szemére, csak nézte a plafonon megjelenő – kintről beszűrődő – fényeket.

- Istenem, legalább a kellemesebb emlékeim jönnének elő! – fogta könyörgőre a dolgot, de a mindenható úgy döntött, hogy ezen az éjszakán a kellemetlenebb élményeket kell átélnie, azok közül is az olyanokat, amelyeknek Péter a főszereplője.

Nándi mindent megtett, hogy elkerülje a találkozást múltjának kellemetlen részleteivel. Fülhallgatós mp-3 lejátszóját maga mellé tette, és igyekezett belemélyedni a zenehallgatásba. Olasz és magyar slágereket hallgatott a nyolcvanas évekből, csak nagyon sokára nehezültek el a szempillái.

Maga is csodálkozott, hogy nem érzett reggel különösebb fáradtságot.

- Nándi bácsi, jöhet a zárójelentésért a vizit után – örvendeztette meg a doki. – Úgy látom jól összebarátkoztak Péter bácsival, ha másra nem, de erre nagyon jó volt ez gyógykezelés, hogy mindketten szereztek egy újabb barátot.

Péter fejbólintással helyeselt:

- Így van doktor úr, ahogy mondja, van egy új barátom, és van egy sejtésem is, hogy ez a barátság egy életre fog szólni! Ugye Péter, jól mondom?

- Jól mondod Nándi! Bárcsak előbb találkoztunk volna! – villant elő egy mosoly az idős, megtört arc barázdái közül.

A búcsúzás rövid volt és katonás. A két egykori kemény kéz összeszedve, ami még erejéből maradt, szorította egymást, és elköszöntek a közeli viszontlátás reményében. Nándi azonnal észrevette a parkolóba bekanyarodó, felesége vezette Fordot. A kocsiban jutott eszébe, hogy nem cseréltek telefonszámot, és a lakcímét sem tudja „új” barátjának. Feltárcsázta az orvost, aki készségesen megadta Péter lakcímét és mobilszámát, de volt egy kérdése is:

- Mióta ismerik egymást a másik öreggel?

- Harminchat éve doktor úr! – szólt a válasz.

- Ugye ő a volt főnöke? – folytatta a kérdezősködést a doki.

- Igen doktor úr, ő volt valamikor a főnököm, de ma már a barátom, és ez most már így is lesz az idők végezetéig.

- Nagyon örülök neki! Valamikor, kérem, ugorjon fel hozzám, szeretnék önnel beszélgetni a hirtelen megszűnt fóbiájával kapcsolatban.

- Rendben doktor úr, hamarosan megkeresem.

 

A kopott, öreg autó vidáman gurult a városszéli otthonuk felé. Nándi maga mögé nézett, és elégedetten állapította meg, hogy a csoki és az üveg bor, amit napokkal korábban Valinak vett, még mindig a hátsó ülésen van.

- Nagyszerű - gondolta -, hazaérünk és megköszöntöm a mamát!

A Fő úton haladtak, amikor egy fiatal rendőr megállította őket.

- Mi történt törzs úr? – kérdezte a „szervet”.

- Kedves uram, először is, ha a rendfokozatomon szólít, akkor illene kimondani teljes egészében! Én magának nem törzs vagyok, hanem törzsőrmester. A másik pedig, az, hogy miből gondolja, hogy történt valami? A harmadik pedig: kérem a hölgy vezetői engedélyét, személyi igazolványát és a forgalmi engedélyt!

- Tessék - nyújtotta oda okmányait a rendőrnek Vali.

A törzsőrmester hosszasan vizsgálgatta az igazolványokat, leellenőrizte a két gyanúsnak ítélt személyt a nyilvántartóban, és valami arra késztette, hogy egy szabályos kisebbfajta műszaki vizsgát végezzen a lassan felforrósodó autón. Nándi udvariasan megkérdezte a túlbuzgó tiszthelyettest:

- Uram! Nem lehetne ezt a vizsgálódást tíz méterrel arrébb, ott az árnyékos parkolóban végezni?

- Ha melege van a kocsiban, szálljon ki! – közölte vele a meggondolatlan járőr.

Vali már nem tudta megállni és közbeszólt:

- Kedves uram! A férjemet most hozom a kórházból, éppen a mellettünk lévő parkolóból vitte be párnapja rosszullét miatt a mentő. Most haza igyekszünk, neki még nyugalomra van szüksége.

A rendőr ránézett az idős asszonyra, fontoskodóan felemelte mutatóujját, és olyan kijelentést tett, hogy Nándi ez miatt az egész rendőri pályáját szégyellni kezdte:

- Nézze, mama! Amit itt előadott, azt mindenki mondhatja. Maradjanak csak nyugodtan, ha befejezem az intézkedést, elmehetnek! Hacsak nem találok valami nagy problémát.

- Fiatalember, ez már sok, amit maga művel! Ez minden, amit itt maga lefolytat, csak nem rendőri intézkedés! Kérem, fejezze be ezt a cirkuszt, amit elkezdett, mert ennek már semmi értelme – kezdett el türelmetlenkedni Nándor.

- Öregem, honnan tudja maga, hogy milyen egy rendőri intézkedés? – fortyant fel a tudálékos törzsőrmester.

- Az teljesen mindegy – válaszolt az egyre mérgesebbé váló öreg zsaru, akinek a fiatal rendőr elkezdte írni az adatait. Minden egyes adatára külön-külön is rákérdezett, de rendre megkapta mindre a választ, mert Nándor elhatározta, hogy ha lehet, nem húzza fel magát jobban.

- Foglalkozása? – hadarta a kérdést a „közeg”.

- Nyugdíjas vagyok.

- Azt rögtön gondoltam, ahogy elnézem az életkorát, de nekem a kérdésem arra irányult, hogy honnan ment nyugdíjba.

- Nem mindegy? A munkahely nem publikus, ezért az rk. lapon sincs helye! – vágta rá a nap melegétől ájuldozó beteg ember.

- De jól tudja, hogy rk. lapnak hívjuk ezt a cetlit, amire irkálunk – szaporította a szót – feleslegesen – az egyre szemtelenebb rendőr.

Nándornál elszakadt a cérna. Kiszállt az autóból, és szabályosan bemutatkozott: névvel, rendfokozattal, majd határozott hangon tartott egy beszédet a magáról megfeledkezett tiszteletlen fiatal rendőrnek:

- Most pedig kérem ide a kezembe az okmányaimat! Ha folytatni akarja az eszmecserénket, akkor a parancsnoka irodájában erre lesz lehetősége.

A megilletődött, rendőrruhába bújt ember automatikusan átadta az igazolványokat,  és feledve a korábbi magabiztosságát odamotyogta a tisztességben megőszült rendőrtisztnek:

- Miért nem mondta korábban, hogy maga is közülünk való!

- Na, ez már sok, fiatalember! Én nem vagyok az ilyen beképzelt ficsúrok közül való és sohasem voltam. Azt javaslom önnek, hogy gondolkodjon el azon, hogy szabad-e egyáltalán rendőrnek lennie ezzel a primitív viselkedéssel, és ezzel a minimális műveltséggel, és a béka segge alatt lévő IQ szinttel! Érti egyáltalán, amit mondok?

- Igen, értem! - dadogta.

- Induljuk mama! – szólt oda feleségének, aki meg se tudott szólalni annyira sokkolta a rendőr viselkedése. Az autó motorja felbőgött, és alighogy elindultak Vali máris kitette az indexet, és bekanyarodott az üzlet előtti parkolóba.

- Itt, az árnyékban jó hűvös van, hallgasd addig a rádiót, beszaladok a boltba! – szólt vissza férjének, már majdnem az üzlet bejáratától. Nándi úgy döntött, hogy inkább kiszáll, egy kicsit megmozgatja a végtagjait. Nézegette a kirakatot,  és belépett a kisáruház melletti lottó feliratú ajtón.

- Három lottót kérek – szólította meg a pult mögött ülő hölgyet. Komótosan belerakta pénztárcájába az igazoló szelvényeket, és amire asszonya visszaért, már a rádió keresőgombját tekergette a kocsiban. A hazáig tartó rövid úton azon kesergett magában, hogy mi lehet az oka, hogy a gyerekei közül egyik se jött elé. Egyszer mindegyik meglátogatta a kórházban, de valahogy úgy képzelte, hogy most itt várják és üdvözlik.

Van azoknak elég dolguk és gondjuk ezen kívül is. A nagyobbik lány – Rita - munka után szaladgál, a kisebbik – Gabi – most helyezkedett el, közben tanul, a fiú – Berci – munkahelye izeg-mozog, mert valamiben nem értett egyet a főnökével. Nehéz a mai világban megkapaszkodni.

Nándor nagyon szerette a gyerekeit. Sok borsot törtek az orra alá, kisiskolás koruktól gyakran játszottak apjuk türelmével, gyakran kapott meghívást hol az egyik, hol a másik osztályfőnöktől egy kis beszélgetésre. Aztán felnőttek… fizikai értelemben is, és felnőttek a mai kor követelményeihez is. Állják a sarat, néha szülői segítséggel, de az utóbbi időkben inkább anélkül. Miben is segíthetne már egy nyugdíjas öregember? Ereje már nem a régi, pénze kevés, tanácsot pedig nem is mer adni, mert az ő – állítólagos – megkövesedett nézetei nem ebbe a világba valók! Ezzel, az utóbbival nem is mer vitatkozni. Eljárt felette az idő, elsöpörtek mellette az évtizedek, és valóban nem találja helyét ebben a kemény, kegyetlen, igazságtalan, embertelen világban.

Ezek a gondolatok foglalkoztatták, amikor elfordította lakásuk bejárati ajtajában a kulcsot. Benyitott a leeresztett redőnyű előszobába és meglepetésében leült a fal melletti kanapéra. Ott álltak mosolygó arccal a gyerekei: Berci a feleségével, kislányukkal és a kisfiukkal. Mellettük Rita a férjével és kislányukkal, valamint a még hajadon Gabi a barátjával.

- Ez ám az igazi gyógyszer, nem amit a patikában adnak! – szólalt meg visszaköszönés helyett, és úgy helyezkedett a széles kanapén, hogy mindegyik unoka egyformán a közelébe férhessen. A nagyobbakból egy balról, egy jobbról, a legkisebbet pedig beültette egy magával szembefordított fotelba.

Megszűnt körülötte a világ, csak az unokák léteztek számára ezekben a percekben. Gabi, a kisebbik lány meg is jegyezte:

- Hé, papa! Mi is itt vagyunk ám!

- Ti is sorra kerültök kislányom!

- Na, meg kisfiam! – szólalt meg Berci, és pillanatokon belül az összes gyerek az öreg mellé telepedett a kanapéra. Villant a vaku, Vali gondoskodott róla, hogy az utókornak örökre megmaradjon ez a szép és megható emlék, majd letette a fényképezőgépet, magához intette a gyerekeket, és rövid időn belül a teraszon megterített asztal körül ültek.

Nándi már nagyon régen érezte ennyire jól magát. Teljesen felvillanyozta a volt főnökével történt találkozó, hogy végre tiszta vizet önthettek a pohárba. Valami nagyon megváltozott ezekben a napokban. Korábban, ha Péterre gondolt, rögtön rossz lett a hangulata, nyomasztották a múlt árnyai. Most pedig szeretettel gondol rá, és ha tehetné, áldozna rá, hogy meggyógyuljon.

A családjából feléje áradó tisztelet és szeretet pedig teljesen elfeledtette vele a betegségét. Újra van fénye a napnak, és ez a keserves élet is elviselhetőbbnek tűnik. Este elalvás előtt ezt suttogta magában:

- Látod,Péter! Egykor beteggé tettél, és most te gyógyítottál meg! Bárcsak én is tudnék rajtad segíteni!

Nándor ekkor még nem is sejtette, hogy mit hoz a jövő,  és mi minden történik Isten szép ege alatt.

Dudás Károly

...folytatása következik...